Air Strikes against Hospitals and Other Current Challenges Facing International Humanitarian Law – A Seminar in the Context of the Nordic Launch of the New ICRC Commentary to the First Geneva Convention.

i samverkan med Svenska Röda korset och Internationella Rödakorskommittén (ICRC)

Onsdagen den 8 juni 2016, kl. 16.30 – 18.30.

Huvudtalare: Dr Jean-Marie Henckaerts, ICRC.

Paneler: Marja Lehto, Gustaf Lind, Cecilie Hellestveit, Arne Willy Dahl, Ola Engdahl, Peder Vedel Kessing, Anna Körlof, Katrin Kisswani och Cecilia Tengroth.

Moderator: Ove Bring.

Lokal: Röda korset, Hornsgatan 54, Auditorium. (Mariatorget)

Anmälan: Anmälan senast fredagen den 3 juni kl.12.00 till kristina.lindvall@redcross.se .

VÄLKOMNA!

kallelse_160608