Årsmöte

Onsdagen den 9 juni 2010, kl. 17.30.

Ämne: Genombrott i nedrustningsfrågan? Om Icke-spridningsfördragets (NPT:s) åtaganden.

Panel: Departementsrådet Christer Ahlström, UD/NIS (Nedrustning internationell säkerhet) Andreas Persbo, chef för nedrustningsorgansationen VERTIC, London

Lokal: Andersson Gustafsson Advokatbyrå, Kungsgatan 44

Anmälan senast tisdagen den 8 juni kl.12.00 till sekretariatet.
Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

VÄLKOMNA!