Child trafficking: the modern mechanisms and vulnerability

i regi av nätverket International Justice Talks och
i samarrangemang med SCILJ och Juridicum, Stockholms universitet

Onsdagen den 31 mars 2021, kl. 18.00.

Talare: Docent Maria Grahn-Farley, Uppsala universitet
Dr. Pantea Javidan, Stanfords universitet och
Chefsjuristen Ruth Nordström, Scandinavian Human Rights Lawyers

Moderator: Viktoria Tomsson, ordf. International Justice Talks

Lokal: Zoom – se kallelsen!

Anmälan: Anmälan senast måndagen den 29 mars, kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.

VÄLKOMNA!