EG-domstolen och riktade sanktioner: Stärkt rättssäkerhet för enskilda?

Måndagen den 6 oktober 2008 kl. 17.15

Talare: Professorn Iain Cameron och jur.dr. Fredrik Stenhammar

Ämne: EG-domstolen och riktade sanktioner: Stärkt rättssäkerhet för enskilda? Jur.dr. Fredrik Stenhammar introducerar sin avhandling Riktade FN-sanktioner och rule of law i folkrätten, därefter tar paneldiskussionen om Barakatdomen vid.

Lokal: Andersson Gustafsson Advokatbyrå, Kungsgatan 44

Anmälan senast torsdagen den 2 oktober kl. 12.00 till sekretariatet.

VÄLKOMNA!