Expropriationsfrågan i internationella skiljedomar samt Svenska ILA:s årsmöte.

Måndagen den 8 juni 2009 kl. 16.15

Talare: Professor Kaj Hobér, MSA

Ämne: Expropriationsfrågan i internationella skiljedomar. Hur definieras expropriation?

Lokal: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Hörsalen

Anmälan senast fredag 5 juni kl. 12.00 till sekretariatet.
Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

VÄLKOMNA!