FN:s kärnvapenförbudskonvention (TPNW) – inkomna remissyttranden

Måndagen den 20 maj 2019, kl. 17.30.

Moderator: Professor Ove Bring, om den lundinska utredningen och folkrätten

Kommentator: Ambassadör Henrik Salander, nedrustningsexpert, som skrivit och presenterar Krigsvetenskapsakademiens yttrande.

Ytterligare remissyttranden presenteras.

Representanter för Utrikespolitiska institutet (Christer Ahlström),
Svenska FN-förbundet (Jens Petersson) och
Svenska Röda Korset (Helena Sunnegårdh) är inbjudna.

Lokal: Hotel Elite Plaza, Engelbrektsplan/Birger Jarlsgatan 29.

Anmälan: Senast fredagen den 17 maj kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.

VÄLKOMNA!