Förbudet mot kemiska vapen: Hur fungerar arbetet i OPCW och hur hanterar man Syrienkrisen?

Måndagen den 12 mars 2018, kl. 17.15.

Talare: UD:s expert på kemvapenfrågan, ämnesrådet Jan Lodding, informerar om arbetet i Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och hur det relaterar till arbetet mot kemiska vapen i bl.a. FN:s säkerhetsråd.

Föredragningen följs av en frågestund och diskussion.

Lokal: Elite Plaza Hotel, Birger Jarlsgatan 29 (vid Engelbrektsplan)

Anmälan: Anmälan senast den 12 mars kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.

VÄLKOMNA!