Fördragskonform tolkning av FN-traktater: Problem i svensk praxis

Måndagen den 4 mars 2019, kl. 17.30.

Talare: Jur.dr Maria Grahn-Farley, Uppsala universitet

Kommentator: Advokaten Percy Bratt, Bratt Feinsilber Harling Advokatbyrå

Lokal: Hotel Elite Plaza, Engelbrektsplan/Birger Jarlsgatan 29.

Anmälan: Senast fredagen den 1 mars kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se .

VÄLKOMMEN!