Från iransk revolution till professor i Sverige – med några personliga reflektioner och kommentarer om postrevolutionära Iran som folkrättsaktör och om folkrättens utveckling i Sverige

Ett samarrangemang med Juridicum, Stockholms universitet

Tisdagen den 19 oktober 2021, kl. 17.00.

Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
– Beräknad tidsåtgång ca 20–25 minuter.

Talare: Said Mahmoudi, professor i folkrätt

Lokal: Zoom – se kallelsen!

Anmälan: Anmälan senast måndagen den 18 oktober kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.

VÄLKOMNA!