Genombrott av statsimmuniteten i ljuset av HD:s praxis – distinktionen jure imperi ./. jure gestionis.

Måndagen den 12 maj 2008 kl. 17.00

Talare: Advokaten Fred Wennerholm och doktoranden Mark Klamberg

Ämne: Genombrott av statsimmuniteten i ljuset av HD:s praxis – distinktionen jure imperi ./. jure gestionis

Lokal: Setterwalls, Arsenalsgatan 6