Icke-spridningsfördraget (NPT) och utsikterna för nedrustning.

Onsdagen 21 november 2012, kl. 17.15.

Ämne: Icke-spridningsfördraget (NPT) och utsikterna för nedrustning.

Panel: Hans Blix, ordf. i Weapons of Mass Destruction Commission  (WMDC), f.d. chef UNMOVIC, f.d. generaldirektör IAEA, m.m.
Rolf Ekéus, ambassadör, f.d. chef UNSCOM, m.m.
Henrik Salander, ambassadör, generalsekreterare WMDC, m.m.

Lokal: Adlon Hotell, Vasagatan 42, Stockholm

Anmälan: Anmälan senast tisdagen den 20 november kl.12.00 till sekretariat@ilasweden.se.

VÄLKOMNA!