Klimatförändringarna som hot mot staters existens eller territoriella utsträckning. Ett folkrättsligt perspektiv.

Måndagen den 12 november 2018, kl. 17.00.

Talare: Legal Advisor Amanda Kron, UNEP, Genève, och
doktoranden Martin Ratcovich, Stockholms universitet.

Talarna rapporterar bl.a från sina respektive kommittémöten på ILA-konferensen i Sydney.

Plats: Hotel Elite Plaza, Engelbrektsplan/Birger Jarlsgatan 29.

Anmälan: Anmälan senast fredagen den 9 november kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se .

VÄLKOMNA!