Mänskliga rättighetsklausuler i internationella avtal.

Måndagen den 30 mars 2009 kl. 17.00

Talare: Jur.dr. Andreas Moberg, Göteborgs universitet, och folkrättsrådgivaren, jur. dr. Erik Wennerström, UD.

Ämne: Mänskliga rättighetsklausuler i internationella avtal. En diskussion om EU:s praxis mot bakgrund av Mobergs färska avhandling “Villkorsklausuler”.

Lokal: Andersson Gustafsson Advokatbyrå, Kungsgatan 44

Anmälan senast fredagen den 27 mars kl. 12.00 till sekretariatet.

VÄLKOMNA!