Medför ’Responsibility to Protect’ en rätt till humanitär intervention?

Måndagen den 15 december 2008 kl.16.30 – 18.30

Talare: Doktoranden Diana Amnéus

Kommentator: FN:s tidigare rättschef och svenska ILA:s hedersordförande ambassadör Hans Corell

Ämne: Medför ’Responsibility to Protect’ en rätt till humanitär intervention?

Lokal: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Konferensrum 24, plan 11

Anmälan senast torsdagen den 12 december kl. 12.00 till sekretariatet.

VÄLKOMNA!