Responsibility to Protect and Humanitarian Intervention.

Onsdagen den 11 november 2009 kl. 9.00 – 11.45

Talare: Raoul Wallenberg Institute, Svenska Institutet för Internationell Rätt vid Uppsala universitet, Försvars-högskolan och Svenska FN-förbundet

Ämne: Responsibility to Protect and Humanitarian Intervention

Lokal: Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm

Anmälan senast fredagen den 6 november kl. 12.00 till sekretariatet.
Vänligen observera att ILA:s medlemmar anmäls via ILA:s sekretariat.

Seminariet är kostnadsfritt.