Rom II-förordningen (EG) nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser.

Måndagen den 10 mars 2008 kl. 17.30

Talare: Docent Michael Hellner, Uppsala universitet. Doktorand Carolina Saf, Stockholms universitet

Ämne: Rom II-förordningen (EG) nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser

Lokal: Andersson Gustafsson Advokatbyrå, Kungsgatan 44