Rymdrätten idag: Registrering av satelliter, rymdskrot och skadeståndsansvar.

Torsdagen den 30 september 2010, kl. 17.15.

Ämne: Rymdrätten idag: Registrering av satelliter, rymdskrot och skadeståndsansvar

Panel: Niklas Hedman , sektionschef FN:s rymdbyrå, Wien. Claes Hansen, juridik- och kontraktsansvarig, ESA (European Space Agency), Paris.

Moderator: Prof. Ove Bring.

Lokal: Hotel Terminus konferensrum, Vasagatan 20 (mitt emot Centralen).

Anmälan senast måndag 27 september kl.12.00 till sekretariatet.

Vänligen observera att antalet platser är begränsat!

VÄLKOMNA!