Samers rättigheter

i regi av nätverket International Justice Talks och
ett samarrangemang med Juridicum, Stockholms universitet

Onsdagen den 1 december 2021, kl. 18.00.

Talare: Kerstin Andersson, Amnesty Sápmi: Urfolks rätt till ceremoniella föremål och kvarlevor;
Matilda Månsson, jurist på Sametinget: Konventionen för biologiskt mångfald och markexploateringen i Sápmi;
Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty International: Kritiken mot Sverige från bl.a. FN:s rasdiskrimineringskommitté vad gäller beviljandet av gruvverksamhet i Vapstens samebys marker i strid mot artiklarna 5 och 6 i FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Moderator: Viktoria Tomsson, ordf. International Justice Talks

Lokal: Zoom – se kallelsen respektive vid anmälan!

Anmälan: Senast måndagen den 29 november, kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.

VÄLKOMNA!