Skadestånd och Europakonventionen. Om ett färskt betänkande (SOU 2010:87).

Tisdagen den 8 mars 2011, kl. 17.15.

Ämne: Skadestånd och Europakonventionen.
Om ett färskt betänkande (SOU 2010:87).

Panel: F.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt och
kanslirådet Anna Erman, UD, särskild utredare resp. sekreterare i Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen.

Lokal: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, entréplanet, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Anmälan senast måndagen den 7 mars kl. 10.00 till sekretariat@ilasweden.se.

VÄLKOMNA!