Skiljedomen Philip Morris Asia Ltd v. Australia – doktrinen om missbruk av rättigheter (“abuse of rights”).

Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 17.30–19.30.

OBS! Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Förfriskningar serveras från kl. 17.00.

Talare: Ulf Linderfalk, professor i internationell rätt, Lunds universitet.

Lokal: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21.

Anmälan: Anmälan senast torsdagen den 7 juni kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.

VÄLKOMMEN!

I samarrangemang med: