Strasbourg + Luxemburg = sant? Om EU:s anslutning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Måndagen den 16 januari 2012, kl. 18.00.

Huvudtalare: Jur.dr Erik Wennerström, folkrättsrådgivare UD,
tillträdande generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

Kommentator: Advokat och docent Ola Wiklund, delägare vid Gernandt & Danielsson
samt författare till avhandlingen “EG-domstolens tolkningsutrymme” (1997).

Lokal: Adlon Hotell, Vasagatan 42, Stockholm

Anmälan: Anmälan senast fredagen den 13 januari kl.12.00 till sekretariat@ilasweden.se .

Vänligen notera att antalet platser är begränsat.

VÄLKOMNA!