Sustainable Oceans? Current Legal Challenges.

i samarrangemang med Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ)

Torsdagen den 31 maj 2018, kl. 17.30.

Talare: Professor Rosemary Rayfuse, UNSW (University of New South Wales), Sydney (Australia), and holder of the
Kerstin Hesselgren Visiting Professorship at Lund University.

Kommentator: Kanslirådet Lisa Eurén Höglund, UD, om FN-processen om havsresurser bortom nationell jurisdiktion (BBNJ).

Moderator: UD:s folkrättsambassadör Marie Jacobsson.

Lokal: Elite Plaza Hotel, Birger Jarlsgatan 29 (vid Engelbrektsplan).

Anmälan: Anmälan senast den 30 maj kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se .

VÄLKOMNA!