Svenska ILA:s aktiviteter under våren

Svenska ILA:s styrelse har inte kunnat kalla till något möte i mars under dessa Corona-tider.

Vi förbereder möten om läget för WTO:s system för avgörande av handelstvister (systemet är i gungning), om EU:s förhållande till investeringsskyddsavtal (de bilaterala avtalen är hotade) och om Sveriges internationellt privaträttsliga syn på lämplig familjerätt för flyktingar och statslösa.

Planeringen fortsätter, men det är naturligtvis osäkert när vi kan genomföra dessa programpunkter. Fysiska möten måste dock framflyttas till hösten. Vi följer utvecklingen, tänker ta vårt samhällsansvar och återkommer.

Bästa hälsningar,

Styrelsen