Svenska ILA:s årsmöte.

Onsdagen den 28 maj 2008 kl. 17.30

Svenska ILA:s årsmöte. Alla medlemmar önskas varmt välkomna!

Tema: ILA:s Cultural Heritage Law Committee – inför ILA-konferensen i Rio de Janeiro

Talare: Fastighetsjuristen Thomas Adlercreutz (tidigare Riksantikvarieämbetet) och jur.lic. Jan-Mikael Bexhed, Högskolan på Gotland

Ämne: Det rättsliga skyddet av våra kulturföremål – nationellt och internationellt

Lokal: Andersson Gustafsson Advokatbyrå, Kungsgatan 44

Anmälan senast måndagen den 26 maj 2008 kl. 12.00 till sekretariatet.
Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

VÄLKOMNA!

Ove Bring, John Kadelburger