Sverige och Arktis. Folkrätt och diplomati. samt Svenska ILA:s årsmöte

Torsdagen den 15 september 2011, kl. 17.15.

Ämne: Sverige och Arktis. Folkrätt och diplomati.

I panelen: Gustaf Lind, Sveriges Arktisambassadör;
Hans Corell, FN:s förre rättschef; samt
Marie Jacobsson, folkrättsrådgivare på UD och polarexpert.

Lokal: Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20.

Styrelsemedlemmar ombedes infinna sig för styrelsemöte kl 16.00.

Anmälan: Anmälan senast tisdagen den 13 september kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se .

Mötet inleds kort med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

VÄLKOMNA!