The International Criminal Court – current issues and challenges

Torsdagen den 31 maj 2012, kl. 18.00

Talare: Ambassadören Tiina Intelmann, ordföranden i Internationella brottmålsdomstolens (ICC) statspartsförsamling

Ämne: The International Criminal Court
– current issues and challenges

Ett samarrangemang mellan Svenska ILA och
Stockholm Center for International Law and Justice

Lokal: Stockholms universitet, Södra husen (“Blå husen”), föreläsningssal B3 i B-huset

Anmälan senast torsdagen den 31 maj kl.12.00 till scilj@juridicum.su.se .

Skapandet av ICC var en av de viktigaste händelserna i folkrättens utveckling sedan FN bildades. Efter ICC:s första dom för en kort tid sedan står man nu inför flera svåra utmaningar, som beskyllningarna att domstolen bara angriper afrikanska ledare, flera staters vägran att samarbeta, utvidgandet av domstolens jurisdiktion till att också omfatta aggressionsbrottet (anfallskrig) samt det faktum att domstolens 121 statsparter ännu inte omfattar USA, Ryssland, Kina, Indien eller någon arabstat (förutom Jordanien). ICC:s statspartsförsamling är inte en del av domstolen som sådan, men bestämmer över budget, fattar beslut om ICC:s regler samt stödjer ICC på olika sätt, och ordförandeposten är därför synnerligen viktig. Ambassadör Intelmann har nyss återvänt från en resa i arabvärlden.

SEMINARIET ARRANGERAS MED KORT VARSEL.

VÄLKOMNA!