Västsahara – folkrätt, fiske och flyktingar.

Torsdagen den 31 mars 2011, kl. 17.15.

Ämne: Västsahara – folkrätt, fiske och flyktingar.

Talare: Pål Wrange, docent i folkrätt vid Stockholms Universitet; samt
Ylva Lennartsson Hartmann, Hanga Sántha och Irma Norrman, representanter för projektet ”Utbildning i de västsahariska flyktinglägren i försvar för mänskliga rättigheter”.

Lokal: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, entréplanet, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Anmälan senast onsdagen den 30 mars kl. 10.00 till sekretariat@ilasweden.se.

Förfriskningar serveras vid ankomsten.

VÄLKOMNA!