Notis från ILA:s regionalmöte i Aten 29 – 31 augusti 2013

Undertecknad deltog i ILA:s regionala möte vid Kap Sounion utanför Aten den 29 – 31 augusti 2013. Evenemanget var mycket väl organiserat av ILA:s grekiska sektion. Som rubriksättningen ”Governance, Trade, Resources” antyder behandlades mycket disparata ämnen i de olika panelerna och diskussionsgrupperna.

Av särskilt intresse för mig var uppmärksammandet av havsrättskonventionens trettioårsjubileum under rubriken ”UNCLOS Birthday Party: 30 years forward”. Panelen leddes av den nu snart nittioåriga bulgariska folkrättsprofessorn Alexander Yankov (också ILA:s ordförande), som var ordförande i den tredje huvudkommittén under havsrättskonferensen och till för kort tid sedan ledamot av den internationella havsrättsdomstolen i Hamburg. I panelen behandlades framför allt utvecklingen i Östra Medelhavet, där man på senaste tid börjat frångå tidigare praxis att inte lägga ut ekonomiska zoner. Bland annat har Cypern ingått avgränsningsavtal med Egypten, Israel och Libanon, i princip baserat på mittlinjen. Vidare behandlades de komplicerade avgränsningsproblemen i Sydkinesiska sjön.

ILA kommer att publicera sedvanlig rapport från mötet elektroniskt.

Länk: ILA Regional Conference, Imperium Juris: Governance, Trade, Resources.

Bertil Roth