Rapport från ILA:s kommitté International Law and Sea-Level Rise

ILA:s kommitté International Law and Sea-Level Rise höll 14-17 september ett möte i Lopud, Kroatien. I mötet deltog Marie Jacobsson och Martin Ratcovich. Mötesvärdar var Fridtjof Nansen Insitutet och Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21). Mötet hölls i ett fransiskanerkloster som ägs av TBA21:s ordförande. Det generösa värdskapet, möjliggjort tack vare vår kommittéordförande Davor Vidas kontakter, medförde att många kommittémedlemmar kunde delta. Mötet dryftade resultaten från Johannesburgskonferensen (2016) med speciellt fokus på havsrätt och territoriella frågor, migration och MR, samt i viss mån även “statehood” och juridisk personlighet. Kommittén arbetar också nära samman med ILA:s baslinjekommitté. Mötet var mycket konstruktivt och gav kommittérapportörerna ett gott underlag för att sammanställa rapporten.

Inför den stora ILA-konferensen i Sydney 2018 (ILA 78TH BIENNIAL CONFERENCE) kommer ytterligare ett kommittémöte att hållas i Singapore (mars 2018). Allt talar för att kommittén kommer att presentera ett konstruktivt underlag i den svåra frågan om vad folkrätten säger (eller bör säga) om havsnivåhöjningarnas folkrättsliga konsekvenser för staterna och deras befolkningar. Det kan dock tilläggas att kommittén redan identifierat nya aspekter som kommittén i förlängningen kan behöva dryfta. Behov av ett förlängt mandat kan således inte uteslutas.