Mark Klamberg kommenterar det färska prejudikatet från HD om universell jurisdiktion för folkrättsbrott

Torsdagen den 17 november 2022, kl. 17.15.

Talare: Mark Klamberg, professor i folkrätt, Stockholms universitet.

Mål Ö 1314-22, dom av den 10 november 2022.
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/11/svensk-domstol-ar-behorig-att-prova-mal-om-folkrattsbrott-i-sudan/

Lokal: Cederqvist, Hovslagargatan 3, Stockholm

Anmälan: Anmälan senast onsdag 16 november kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se .

VÄLKOMNA!