Nord Stream – från havsmiljö till internationell säkerhet

Måndagen den 6 mars 2023, kl. 17.15.

Talare: David Langlet, professor i miljörätt, Uppsala universitet
Iain Cameron, professor i folkrätt, Uppsala universitet
Said Mahmoudi, professor i folkrätt, Stockholms universitet

Lokal: Vinge, Smålandsgatan 20.

Förfriskningar serveras efter seminariet.

Anmälan: Anmälan senast fredag 3 mars kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se .

VÄLKOMNA!

Svenska ILA kallelse_230306