Rundabordssamtal om Gaza: Vad bör hända nu?

Måndagen den 16 februari 2009 kl.17.00 – 19.00

Talare:
Advokaten Percy Bratt, ordf. Sv. Helsingforskommittén
Professorn Ove Bring, ordf. Sv. avd. av ILA
Ambassadör Hans Corell, hedersordf. Sv. avd. av ILA
Professorn Said Mahmoudi, Stockholms universitet
Professorn Claes Sandgren, ledamot av Internationella Juristkommissionen

Ämne:
Rundabordssamtal om Gaza: Vad bör hända nu?
Återuppbyggnad?, skadestånd?, ansvarsutkrävande?, EU:s roll?
Ett samarrangemang mellan Svenska ILA och Svenska avdelningen av International Commission of Jurists.

Lokal:
Spegelsalen, Berns salonger

Antalet platser är begränsat (50).
Anmälan nödvändig senast fredagen den 12 februari kl. 12.00 till sekretariatet.

VÄLKOMNA!