Svenska ILA: Fyra stipendier till ILA-konferensen i Lissabon den 19 – 24 juni 2022

Svenska ILA utlyser härmed upp till fyra stipendier à högst 15 000 kr för deltagande i ILA-konferensen i Lissabon den 19 – 24 juni 2022. Se www.ila-hq.org för mer information.

Stipendium kan sökas av doktorander eller studenter med ett brinnande intresse för internationell rätt. Sökanden förutsätts vara medlem av Svenska ILA och ska bifoga meritförteckning samt ekonomisk kalkyl för resa, konferensavgift och boende. Utlägg redovisas mot kvitto. Stipendiaten ska även skriva en reserapport.

Det påminns om att det finns mer ekonomiska boendealternativ på universitetet via konferenshemsidan samt att Early Bird Rate gäller t.o.m. den 13 maj. Doktorander ska visa att de inte kan få bidrag från
egen fakultet. Styrelsen i Svenska ILA beslutar om stipendier efter eget skön.

Ansökan bör ske snarast och senast tisdagen den 17 maj till sekretariat@ilasweden.se.
Ansökningar inkomna senast torsdagen den 12 maj kl. 15.00 snabbehandlas för att möjliggöra registrering enligt Early Bird Rate.

Vi passar på att påminna om gällande coronaregler under ILA-konferensen:
To attend the ILA 2022 Conference, we ask that you have been fully vaccinated against the COVID 19 virus with a WHO recognised vaccine or that you have a negative test result, not more than 72 hours prior to the start of the conference and will follow local/national guidelines.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen