Året 2020 i korthet – aktuella händelser i folkrätten och den internationella privaträtten

Ett samarrangemang med Juridicum, Stockholms universitet

Torsdagen den 17 december 2020, kl. 17.30.

Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
– Beräknad tidsåtgång ca 20–25 minuter.

Talare: Pål Wrange, professor i folkrätt, och Carolina Saf, doktorand i internationell privaträtt

Lokal: Zoom – se kallelsen!

Anmälan: Anmälan senast onsdagen den 16 december kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.

VÄLKOMNA!