Samtal om FN:s undersökningskommission för Ukraina med Erik Møse

Torsdagen den 15 februari 2024

Norska ILA anordnar den 15 februari ett samtal om FN:s undersökningskommission för Ukraina. Samtalet arrangeras i hybrid-format och kan följas online, och det inleds av Erik Møse, kommissionens ordförande och tidigare domare i norska Högsta domstolen, Rwandatribunalen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Vänligen finn mer information nedan och via följande länk: här.

Ämne: Samtal om FN:s undersökningskommission för Ukraina med Erik Møse.

Tid: Torsdagen den 15 februari kl. 14.00.

Format (hybrid): Samtalet hålls i Domus Juridica på universitetet i Oslo (se ovanstående länk) och kan även följas online via Zoom genom följande länk: här.

VÄLKOMNA!