VI Hilding Eek Memorial Lecture med Hilary Charlesworth från Internationella domstolen

Torsdagen den 21 mars 2024

Varmt välkomna till den sjätte Hilding Eek Memorial Lecture med Hilary Charlesworth från den Internationella domstolen i Haag (ICJ). Sammankomsten arrangeras av Stockholm Centre for International Law and Justice tillsammans med Svensk avdelning av International Law Association.

Ämne: The Sixth Hilding Eek Memorial Lecture – “Challenges Facing the International Court of Justice”

Talare: Hilary Charlesworth, Domare i Internationella domstolen i Haag (ICJ). Samtalet modereras av Marie Jacobsson, tidigare Ambassadör och Folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet och Specialrapportör i FN:s Folkrättskommission.

Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 17.00, följt av mottagning.

Plats: Sal 4, Södra Husets tredje våning, Frescati, Stockholms universitet.

Anmälan: Frivillig anmälan senast den 19 mars till scilj@juridicum.su.se.