Sydafrika v. Israel i Internationella domstolen (ICJ)

Onsdagen den 28 februari 2024

Varmt välkomna till ett samtal om målet mellan Sydafrika och Israel i Internationella domstolen (ICJ). Marie Jacobsson och Pål Wrange kommer tala om ICJ:s roll i detta och andra mål rörande folkmord och kommer diskutera de rättsliga följderna av domstolens interimistiska beslut som utfärdades den 26 januari. Sammankomsten arrangeras tillsammans med Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ).

Ämne: Sydafrika v. Israel i Internationella domstolen (ICJ).

Talare: Marie Jacobsson, tidigare Ambassadör och Folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet och Specialrapportör i FN:s Folkrättskommission; och Pål Wrange, Professor i folkrätt vid Stockholms universitet och Föreståndare för SCILJ. Marie och Pål är även ledamöter av Permanenta skiljedomstolen i Haag.

Lokal: Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm vid kl. 17.00.

Anmälan: Vänligen senast tisdag den 28 december, kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.