Det folkrättsliga ansvaret för IS-barnen i Syrien. Om Europakonventionens och Barnkonventionens tolkning.

Måndagen den 16 december 2019, kl. 17.30.

Talare: Jur.stud. Viktoria Tomsson och jur. stud. Mimmi Fekade, Stockholms universitet.

Kommentator: Maria Grahn-Farley, docent i offentlig rätt, Uppsala universitet

Lokal: Hotel Elite Plaza, Engelbrektsplan/Birger Jarlsgatan 29.

Anmälan: Senast fredagen den 13 december kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.

VÄLKOMNA!