Folkrätt och feminism

Torsdagen den 16 maj 2019, kl. 17.30.

Moderator: Ambassadör Marie Jacobsson

Talare: Docent Maria Sjöholm, Örebro universitet (teoriernas inverkan på internationell straffrätt) och stabschef Cecilia Tengroth, Svenska Röda Korset (genusperspektiv på humanitär rätt)

Temat är valt mot bakgrund av arbetet i ILA:s kommitté “Feminism and International Law” där Maria Sjöholm är svensk representant.

Lokal: Hotel Elite Plaza, Engelbrektsplan/Birger Jarlsgatan 29.

Anmälan: Senast onsdagen den 15 maj kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se .

VÄLKOMNA!