Kärnvapenfrågan igår, idag och i framtiden. samt Svenska ILA:s årsmöte

Måndagen den 15 oktober 2012, kl. 17.15.

Ämne: Kärnvapenfrågan igår, idag och i framtiden.

Panel: Jan Prawitz, UI;
Andreas Persbo, Vertic, London;
Dick Clomén, Svenska Röda Korset; samt
Henrik Salander, f.d. ambassadör.

Lokal: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Styrelsemedlemmarna ombedes infinna sig för styrelsemöte  kl 16.00.

Anmälan: Anmälan senast fredag 12 oktober kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se .

Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

VÄLKOMNA!