Svenska ILA:s aktiviteter under hösten

Svenska ILA:s styrelse siktar på att hålla ett digitalt årsmöte i december.

Vi följer utvecklingen av coronapandemin, tänker ta vårt samhällsansvar och återkommer.

Bästa hälsningar,

Styrelsen