Meddelande om ILA:s 78th Biannual Conference, Sydney, Australia, 20-25 Augusti 2018.

Medlemmar i Svenska ILA, som önskar delta i konferensen, kan söka ekonomiskt bidrag för visst täckande av registreringsavgift och resekostnader. Sökande bör ha adekvat juridisk kompetens som motiverar deltagandet. Prioritet ges åt dem som är (eller tänker bli) medlemmar i en ILA-kommitté eller arbetsgrupp. Det ekonomiska bidraget kan alltså inte bli helt kostnadstäckande och bör relateras till sökandens möjlighet att få liknande stöd från juridisk fakultet eller arbetsgivare. Detta följer av Svenska ILA-styrelsens etablerade beslutspraxis i denna typ av ärenden.

Early Bird Registration (rabatt = 1 320 AUD) upphör den 31 maj 2018, varför ansökan bör inkomma senast den 30 april 2018 till sekretariat@ilasweden.se. Besked lämnas strax därefter.
Konferensens hemsida nås på http://www.ila2018.org.au.
Registrering sker via http://www.ila2018.org.au/register .