Tre stipendier till ILA-konferensen i Johannesburg 7 – 11 augusti 2016

Svenska ILA utlyser härmed upp till tre stipendier à högst 20 000 kr för deltagande i ILA-konferensen i Johannesburg 7 – 11 augusti 2016. Se www.ila-hq.org.

Stipendium kan sökas av doktorander eller studenter med ett brinnande intresse för internationell rätt. Sökanden förutsätts vara medlem av Svenska ILA och ska bifoga meritförteckning samt ekonomisk kalkyl för resa, konferensavgift och boende. Doktorander ska visa att de inte kan få bidrag från egen fakultet. Styrelsen i Svenska ILA beslutar om stipendier efter eget skön.

Ansökan snarast och senast måndagen den 2 maj till sekretariat@ilasweden.se.

Conference Early Bird Registration ends 29 February 2016.

Stipendieutlysning Svenska ILA 2016